Důležitou náplní naší firmy je také preventivní údržba a také opravy forem .

Provadíme jakékoli opravy a úpravy na formách včetně změn v dokumentaci nebo modelu.

Opravujem formy i pokud si zákazník nedodá výkresovou dokumentaci.